Lontoo-rajattu

Kansainvälisyys

Lukion kansainvälinen toiminta lukuvuonna 2017-2018  

Kansainväliset liiketoimintaympäristöt

Lukiolaisen Bisneskoulun kurssi Kansainväliset liiketoimintaympäristöt käynnistyy ilmiöviikolla keväällä 2018. Kurssi huipentuu opintomatkaan Intiaan syksyllä 2018. Kurssin aikana perehdymme mm. globalisaation mahdollisuuksiin, eettiseen liiketoimintaan ja kulttuuriosaamisen merkitykseen kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Erasmus+ -opiskelijavaihto   

Opiskelijavaihto järjestetään keväällä 2018  yhden partnerikoulumme (Saksa/Hollanti/Italia) kanssa. Partnerikoulu selviää lokakuussa 2017. Vaihtoviikon aikana opiskelijat tutustuvat toisen maan kulttuurin, tekevät ryhmätöitä ja majoittuvat partnerimaan opiskelijan kotiin. Vastaavasti Suomi viikon aikana opiskelija majoittaa omaan kotiinsa opiskelijan. Kurssin vetäjinä ovat Riitta Jalava-Kaukinen ja Katrina Tollet-Holma.

Kenia    

Kehitysmaantieteen kurssi matkustaa 4.-14.1.2018 Keniaan, jossa opiskellaan sekä luonnon- että kulttuurimaantiedettä. Matkalla kuvataan 360 (aste) kuva- ja videomateriaaria. Tuotettu visuaalinen materiaali liitetään Pedanet -alustalla Kehittyvät Maat Muutoksessa olevaan e-oppimateriaaliin, jota voivat kaikki koulut vapaasti hyödyntää. Tällaistä materiaalia ei ole muualta saatavissa.  Nairobissa tutustutaan kehitysyhteistyöhön, suurlähetystön toimintaan ja kehitysmaan suurkaupungin rakenteeseen ml. slummit. Taita Hillsin alueella tukikohtanamme on Helsingin yliopiston tutkimusasema. Teemme yhteistyötä ystävyyskoulumme Canon Kiturin kanssa. Lisäksi koulumme on taksvärkki kohdistetaan kehitysyhteistyökohteeseemme Drugs Fighter’s koulun ravintohuollon kehittämiseen. Kurssi järjestetään yhteistyössä Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa. Opettajina Jarmo Kankkunen ja Eva-Kaarina Kärpijoki.

Opiskelijavaihto Pietariin

Lukion venäjän opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua lukuvuoden aikana muutaman päivän opiskelijavaihtoon pietarilaisen yhteistyökoulumme kanssa. Vaihdon tavoitteena on tukea venäjän opiskelua ja tutustuttaa naapurimaan kulttuuriin, kouluelämään ja nuorten arkipäivään. Vaihdon järjestää Päivi Liitti-Saarela

Kaupunkihistorian kurssi Berliiniin

Kaupunkihistorian kurssin (HIS3) kohteena on keväällä 2018 Berliini . Kurssi järjestetään ilmiöviikolla 2018. Kurssin opettajina toimivat Olli Junkkari ja Päivi Liitti-Saarela

MEP = Model European Parliament -ohjelma  

Kauniaisten lukio on mukana muutamien muiden suomalaisten koulujen kanssa MEP-verkostossa, joka lähettää opiskelijoita EU:n toimintaa simuloiviin nuorisoparlamentteihin. Viikon mittaisia tapahtumia järjestetään kaksi syksyllä ja kaksi keväällä, milloin missäkin päin Eurooppaa. Syksyn 2017 MEP-tapahtumat järjestetään loka-marraskuun vaihteessa ja kevään 2018 Mep-tapahtumat järjestetään maalis-huhtikuun vaihteessa. MEP sopii parhaiten yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille opiskelijoille, joilla ei ole vaikeuksia ilmaista itseään englanniksi. Lisätietoja lehtori Katrina Tollet-Holmalta tai rehtori Ilpo Ahlholmilta.

Katso MEP-tunnelmia videolta:
https://www.youtube.com/watch?v=DVqNR2RxtKE&feature=youtu.be

EYP = European Youth Parliament   

Kauniaisten lukio on mukana muiden suomalaisten koulujen kanssa myös EYP-verkostossa, joka lähettää opiskelijoita EU:n toimintaa simuloiviin nuorisoparlamentteihin. Myös EYP sopii parhaiten opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet yhteiskunnallisista asioista ja pystyvät vaikeuksitta ilmaisemaan itseään englanniksi, sillä työskentelykieli on englanti. Lisätietoja Katrina Tollet-Holmalta.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1