Lontoo-rajattu

Ajankohtaista

Koulun tapahtumia

Granin lukioon uusi painotus: Bisneskoulu starttaa syksyllä 2016

GraniWorks-painotus starttaa Granin lukiossa syksyllä 2016. GraniWorks-painotus koostuu Bisneskoulusta, joka on talouden ja yrittäjyyden opintokokonaisuus sekä lukion omasta yritystoiminnasta. Painotus aktivoi lukiossa jo toimivaa osuuskuntaa ja avaa ovia uudenlaiselle Start-Up-yrittäjyydelle.

Bisneskoulun opinto-ohjelmaan kuuluu 15 syventävää tai soveltavaa kurssia. Opintoihin sisältyy talous- ja bisnes-opintoja, markkinointia, tuotesuunnittelua ja visuaalista suunnittelua, yritys- ja työelämätaitoja, talousmatematiikkaa, taloushistoriaa ja -maantiedettä, kieli- ja viestintäopintoja, oppimista kansainvälisestä liiketoiminnasta ja erilaisiin kulttuureihin tutustumista, graafista suunnittelua ja digitalisaatiota, koodausta, robotiikkaa sekä kestävän talouden teemoja.

GraniWorks2016valmis-0902162

Opiskelija saa Bisneskoulun opintokokonaisuuden suoritettuaan GraniWorks-diplomin, joka auttaa työllistymään.

Painotuksen sydämenä toimii lukiolaisten oma kaupparekisteriin merkitty yritys, jonka yritysmuoto on osuuskunta. Osuuskunnan toimintaa pyörittää opiskelijahallitus, mutta taloudellisen vastuun toiminnasta kantaa osuuskunnan viralliset täysi-ikäiset jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja. GraniWorksin toiminnassa mukana olevat nuoret valitaan useilta eri vuositasoilta. Opiskelijahallitus yhdessä ohjaavien opettajien kanssa päättää uusien jäsenten tarpeesta ja valinnasta.

GraniWorks-opiskelijat osallistuvat lukio-osuuskunnan toimintaan sekä vastuullisina kehittäjinä, yrittäjinä että työntekijöinä. Opiskelijat harjaantuvat vertaisjohtamiseen ja tiimityöskentelyyn. He myös oppivat taloushallinnon, markkinoinnin ja myynnin perusteita, edustavat ja markkinoivat lukiota, järjestävät vierailuja ja tapahtumia sekä tutustuvat lähialueen yrityksiin erilaisten opintokokonaisuuksien ja työssäoppimisjaksojen aikana. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suunnittella yrittäjyyskurssilla oma yritysidea, jonka hän toteuttaa joko oman yrityksensä tai GraniWorksin kautta. Toiminnassa mukana olevat opiskelijat saavat työtodistuksen, kurssisuorituksia yrittäjyydestä sekä työsuorituksistaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Painotusta tuetaan erilaisilla tapahtumilla, kuten messuilla ja Studia Granialia-luennoilla, joiden yhteydessä lukiolaiset kohtaavat talouden tekijöitä ja asiantuntijoita. Opiskelijat myös osallistuvat yrityskilpailuihin ja vierailevat erilaisissa yritystapahtumissa. Lukion entiset opiskelijat eli alumnit vierailevat oppitunneilla ja erilaisissa tapahtumissa ja tuovat työ- ja yrityselämän osaksi opiskelijoiden arkea. Erilaiset tapahtumat ja vierailut elävöittävät  ja innostavat opiskelua, tarjoavat esikuvia, luovat näkyvyyttä ja avaavat kontakteja ympäröivään yrityselämään.

Taloudesta kiinnostuneelle opiskelijalle GraniWorks luo elämyksellisen oppimispolun niin talouden jatko-opintoihin kuin liike-elämän moninaisiin työtehtäviin.

Tartu tilaisuuteen!Palaa otsikoihinRehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1