Lontoo-rajattu

Linkkejä opiskelun tueksi

Opiskelu Granin lukiossa 
Opinto-ohjaaja Eeva Appelqvistin esitys vanhempainillassa (2. ja 3. vuositaso) 14.11.2016


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1