Lontoo-rajattu

Opetussuunnitelma 2005 ja tuntijako (4. vuositaso)

Vanhan opetussuunnitelman mukainen tuntijako (4. vuositason opiskelijat) 

Kauniaisten lukion 3. vuositasolla noudatetaan Opetushallituksen asetuksen (955/2002) mukaista tuntijakoa.

Oppiaine tai aineryhmä    Pakolliset kurssit    Syventävät kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus        6                                3
Kielet
A-kieli                                  6                                2
B1-kieli                                5                                2
muut kielet                                                            16
Matematiikka
lyhyt oppimäärä                   6                                2
pitkä oppimäärä                   10                              3
Ympäristö ja luonnontieteet
Biologia                                2                                3
Maantiede                            2                                2
Fysiikka                                1                                7
Kemia                                   1                                4
Uskonto tai
 elämänkatsomustieto          3                                2
Filosofia                                1                                3
Psykologia                            1                                4
Historia                                 4                                2
Yhteiskuntaoppi                    2                                2
Taito- ja taideaineet              5
Liikunta                                 2                                3
Musiikki                                1–2                             3
Kuvataide                             1–2                            3
Terveystieto                          1                                2
Opinto-ohjaus                       1                               1

Pakolliset kurssit 47–51
Syventävät kurssit vähintään 10
Soveltavat kurssit
Kurssit yhteensä vähintään 75