Lontoo-rajattu

Muut soveltavat kurssit

Liikennekasvatuskurssi (SO1)

Opiskelija suorittaa ajokorttia varten vaadittavan liikennekasvatuksen teoreettisen osa ja vähintään B-ajokortin saadakseen merkinnän koko kurssin suorittamisesta.

Kansainvälinen opiskelijavaihto (SO2)

TAVOITTEET

 • toisen maan kulttuuriin tutustuminen ja yhteyksien luominen,
 • kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen kasvaminen,
 • projektityöskentely kansainvälisessä ympäristössä,
 • oman kulttuurin hahmottaminen kansainvälisessä kentässä,
 • kielitaidon kehittäminen.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • aiheeseen ja kohteeseen pohjustava opiskelu,
 • tutustuminen kohteen kouluelämään ja osallistuminen isäntien järjestämään ohjelmaan,
 • asuminen perheessä ja siten tutustuminen kohdekulttuurin arkipäivään,
 • vastavierailun suunnittelu, isäntänä toimiminen ja oman kulttuurin välittäminen,
 • projektityö, joka tuotetaan yksin tai kohdemaan opiskelijoiden kanssa, tai vaihtoehtoisesti opintopäiväkirja,
 • kurssin teema ja kohdemaa vaihtelevat,
 • opiskelijavaihtoja toteutetaan esimerkiksi ystävyyskoulujen tai kansainvälisten projektien puitteissa..

Kansalaisen turvakurssi (SO3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu yhteiskunnan turvallisuutta ylläpitäviin järjestelmiin ja laitoksiin,
 • lisää valmiuksiaan toimia vaara- ja katastrofitilanteessa.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • keskeiset väestönsuojeluun liittyvät asiat,
 • alueelliseen puolustukseen liittyvät toiminnot,
 • tutustumiskäyntejä väestön turvallisuuteen liittyviin kohteisiin, kuten poliisilaitokselle, paloasemalle ja varuskuntaan,
 • leiri- ja harjoittelujakso varuskunnassa.

Juhlapuku (tekstiilityö) (SO4)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu naisten pukeutumiseen eri tyylikausina,
 • perehtyy juhlaetikettiin,
 • pitää yllä ja kehittä käden taitojaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • opiskelija suunnittelee ja valmistaa oman puvun vanhojen tanssseihin tai muun juhla-asun omista materiaaleistaan,
 • opiskelija dokumentoi ja arvioi omaa työskentelyään ja kokoaa prosessista portfolion.

Muodintekijät (tekstiilityö) (SO5)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu muodin historiaan ja muotiin vaikuttaviin tekijöihin,
 • perehtyy vaatteiden suunnitteluprosessiin,
 • pitää yllä ja kehittää monipuolisia käden taitojaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • opiskelija suunnittelee vaatekokonaisuuden kuvallisin keinoin,
 • vaatekokonaisuudesta valmistetaan asu tai yksittäinen vaate, jonka materiaalit opiskelija hankkii ja kustantaa,
 • opiskelija dokumentoi ja arvioi omaa työskentelyään ja kokoaa prosessista portfolion.

Käsityö kansainvälisenä kielenä (tekstiilityö) (SO6)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy eri kulttuurien käsityölliseen työtapaan, esimerkiksi kirjontaan, kudontaan tai neulontaan,
 • tutustuu aiheeseen liittyvään kuvataiteeseen ja kansankulttuuriin,
 • tutustuu eri kulttuurien eroihin,
 • pitää yllä ja kehittää käden taitojaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • opiskelija suunnittelee ja toteuttaa aihepiiriin kuuluvan tuotoksen ja soveltaa oppimaansa teoriaa omaan työskentelyynsä,
 • opiskelijan työ perustuu hänen itsensä hankkimaan materiaaliin.

Käsityön lukiodiplomi (tekstiilityö) (SO7)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija suorittaa valtakunnallisen käsityön lukiodiplomin. Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukioaikanaan kaksi tekstiilityön alaan kuuluvaa kurssia.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • opiskelija suunnittelee ja toteuttaa valtakunnalliseen teemaan kuuluvan työn sekä valmistaa suunnittelu- ja valmistusprosessia kokoavan portfolion.

Keho ja kuori (tekstiilityö ja kuvataide) (SO8)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tiedostaa vaatteen viestejä ja merkityksiä,
 • oppii käyttämään erilaisia materiaaleja,
 • harjoittaa suunnittelun ja valmistuksen taitoja.

KESKEISET SISÄLTÖ

 • opiskelija suunnittelee ja valmistaa kuoren tai koristeen lähtökohtana oma keho, käyttäen kokeilevia materiaaleja,
 • opiskelija dokumentoi valmiin tuotoksen.

Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1