Lontoo-rajattu

Opetussuunnitelma 2016

Kauniaisten lukion opetussuunnitelma 2016 määrittelee ja ohjaa kaikkea Kauniaisten lukion toimintaa. Sen perustana ovat lukiolaki, lukioasetus, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Paikallinen opetussuunnitelma on laadittu noudattaen Opetushallituksen julkaisemia Opetussuunnitelman perusteita (2015). Opetussuunnitelman toteuttamista täsmennetään lukuvuosittain erillisellä toimintasuunnitelmalla.

Opetussuunnitelmatyötä on tehty lukuvuoden 2015 - 16 aikana opettajien opetussuunnitelmatyöryhmässä. Opettajakuntaa on osallistettu koko prosessin ajan. Opiskelijat ja heidän huoltajansa ovat osallistuneet arvopohjan luomiseen, ja lukion opiskelijakunnan hallitus on edustanut opiskelijoita kommentoimalla opetussuunnitelmaa.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukuvuoden 2016 - 17 alkaessa 1.8. 2016, jolloin uudet ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat opiskelunsa. Opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan käytössä elokuusta 2018 alkaen, kun kolme lukiolaisvuosikertaa on aloittanut opiskelunsa.