Lontoo-rajattu

Opiskelijan opas 1. ja 2. vuositasot

Opas2017-1ja2vuosiNETTIIN
Opas ilmestyy lukuvuoden alkaessa.

Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1