Lontoo-rajattu

Oppikirjat lv. 2017-2018

1. ja 2. vuositasojen oppikirjat (ops  2016)    

Oppikirjat lv.2017-2018 1 ja 2 (pdf) (66.8 KB)

Huom!  eOppi Oy:n sähköiset oppikirjat ostetaan koulun kautta kurssin alkaessa.

Äidinkieli ja kirjallisuus
ÄI1 - ÄI5 Jukola. Tekstioppi. Sanoma Pro
Jukolan tehtäväkirja 1 (ÄI1-kurssi)
Jukolan tehtäväkirja 5 (ÄI5-kurssi)
Kielikirja. Sanoma Pro

Ruotsi A-kieli   
RUA1-RUA6 Inne, kurssikirjat 1-6, Finn Lectura

Ruotsi B-kieli
RUB11-RUB13 Precis 1-3. SanomaPro. (normaali / e-kirja)
RUB4, RUB5 Precis 4 ja 5. (normaali / e-kirja), SanomaPro  

Englanti A-kieli
ENA1-ENA3 Insights 1-3. Otava (normaali / e-kirja)
ENA4-ENA6 Insights 4-6, Otava (normaali / e-kirja)
ENA7-ENA8  Open Road 7 ja 8, Otava (normaali / e-kirja)
ENS2 (BK7) Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin

Saksa A-kieli  
SAA1-SAA2 Genau, kirjat 1-2, Sanoma Pro
SAA3  oppikirja ilmoitetaan myöhemmin
SAA4   Genau 4, Sanoma Pro
SAA5   Genau 6
SAA6   ilm.myöh.

Ranska B2-kieli  
RAB21-RAB22 ilm.myöh.
RAB23-RAB26 ilm.myöh.

Saksa B2-kieli  
SAB21-22  Plan D 3 ja Plan D 4 Sanoma Pro  (normaali / e-kirja)
SAB23  Gute Idee 3, Sanoma Pro
SAB24- SAB26  ilm. myöh.

Venäjä B2-kieli
VEB21-22  Ponjatno! 1. Finn Lectura
VEB23-24 Pora! 2 Venäjää aikuisille. Otava
VEB25 Pora! 3 Venäjää aikuisille. Otava

Espanja B3-kieli
EAB31-EAB32 ¡Dime! 1 (uusi painos). Otava
EAB33-EAB34 ¡Dime! 2 (uusi painos). Otava
EAB35 ¡Dime! 3, Otava
EAB36  ¡Dime! 4, Otava

Ranska B3-kieli  
RAB31-RAB32 ilm.myöh.
RAB33-RAB34 ilm.myöh.
RAB35-RAB38 ilm.myöh.

Saksa B3-kieli
SAB31-SAB34 Plan D 1-4. Sanoma Pro (normaali / e-kirja)
SAB35  Gute Idee 3, Sanoma Pro
SAB36-SAB38  ilm. myöh.

Venäjä B3-kieli
VEB31-VEB33 Ponjatno ! 1- Finn Lectura
VEB35-36  Pora! 2 Venäjää aikuisille. Otava
VEB37 Pora! 3 Venäjää aikuisille. Otava

Matematiikka
MAY1  Materiaali kerrotaan kurssin alussa.
MAOL:n matematiikan, fysiikan ja kemian taulukot

Pitkä oppimäärä
MAA2-MAA9 Juuri. Otava  (normaali / e-kirja)
MAA11, ei kirjaa

Lyhyt oppimäärä
MAB2-MAB6 Huippu. Otava (normaali / e-kirja)

Fysiikka  
FY1 Fysiikka luonnontieteenä. Sanoma Pro, 2016 (normaali / e-kirja)
FY2 Lämpö. Sanoma Pro, 2016 (normaali / e-kirja)
FY3 Sähkö. Sanoma Pro, 2016 (normaali / e-kirja)
FY4 Voima ja liike. Sanoma Pro, 2017 (normaali / e-kirja)
FY5 Jaksollinen liike ja aallot. Sanoma Pro, 2017 (normaali / e-kirja)
FY6 Sähkömagnetismi. Sanoma Pro, 2017 (normaali / e-kirja)

Kemia
KE1-KE2 Mooli, kirjat 1-2. Otava (normaali/e-kirja)

Biologia  
BI1 Symbioosi 1.  Elämä ja evoluutio, e-Oppi Oy
BI2 Symbioosi2, Ekologia ja ympäristö,  e-Oppi Oy
BI3 Bios 3 Solu ja perinnöllisyys (LOPS 2016), Sanoma Pro
BI4 Bios 4 Ihmisen biologia (LOPS 2016, ilmestyy marraskuussa), Sanoma Pro
BI5 Bios 5 Bioteknologia, Sanoma Pro
(Bios -sarjassa saa käyttää myös e-kirjaa, jos opiskelijia niin haluaa)

Maantiede
GE1 Tellus 1. Maailma muutoksessa, e-Oppi Oy
GE2, Manner 2, Tammi
GE3, Tellus 3, e-Oppi Oy
GE4 Manner4, Tammi

Uskonto, ev.lut.    
UE1 eUSKONTO 1. e-Oppi Oy.  
UE2 Verso 2 Maailmanlaajuinen kristinusko, Sanoma Pro

Uskonto, ortodok.
UO2 Etiikka ja dogmatiikka

Elämänkatsomustieto  
ET1 Dialogi hyvästä yhteiskunnasta, Sanoma Pro
ET2 Dialogi tiedosta ja maailmankuvista, Sanoma pro
ET3 Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä, Sanoma Pro  (lv. 2017-2018 toteutuva kurssi)

Filosofia
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS 2016),
Tabletkoulu (e-kirja ja oppimisympäristö)
FI2 FI2 Etiikka (LOPS 2016), Tabletkoulu (e-kirja ja oppimisympäristö)
FI3 FI4 Tieto, tiede ja todellisuus (LOPS 2016), Tabletkoulu (e-kirja ja oppimisympäristö)
FI4 FI4 Yhteiskuntafilosofia (LOPS 2016),Tabletkoulu (e-kirja ja oppimisympäristö)

Historia
HI1 Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa. Otava.
HI2 Forum II Kansainväliset suhteet. Otava
HI3 Forum III Itsenäisen Suomen historia. Otava
HI4 Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. Otava
HI5 Forum V Ruotsin itämaasta Suomeksi
HI6 Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat
Forum-kirjat saatavissa myös e-kirjoina.

Yhteiskuntaoppi
YH1 Forum 1 Suomalainen yhteiskunta. Otava
YH2 Forum 2 Taloustieto. Otava
YH3 Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Otava
YH4 Jokaisen oikeustieto. Sanoma pro
Forum-kirjat saatavissa myös e-kirjoina.

Psykologia
PS1 Skeema 1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen. Edita, 2016.
PS2 Skeema 2 Kehittyvä ihminen. Edita, 2016.
PS3 Skeema 3 Tietoa käsittelevä ihminen. Edita, 2016.
PSS2 Sosiaalipsykologia. Otava. (Oppikirja ei pakollinen)
PSS4 Ei oppikirjaa.

Terveystieto
TE1 Syke 1. Edita. Uudistettu kirja (painovuosi 2016) tai sähköinen kirja
TE2 Syke 2 Edita. Uudistettu kirja (painovuosi 2016) tai sähköinen kirja
TE3 Syke 3 Edita. Uudistettu kirja (painovuosi 2016) tai sähköinen kirja

Opinto-ohjaus, musiikki ja kuvataide
Ei oppikirjaa.  

3. vuositason oppikirjat (vanha ops  2005)

Oppikirjat lv.2017-2018 3 taso (pdf) (58.5 KB)

Huom! e-Oppi Oy:n sähköiset oppikirjat ostetaan koulun kautta kurssin alkaessa.

 

Äidinkieli ja kirjallisuus
ÄI6-ÄI9 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Oppikirja. Otava
Kielikirja. Sanoma Pro
Ylioppilastekstejä 2017. ÄOL/SKS

Ruotsi A-kieli   
RUA7-RUA8 Inne, kurssikirjat 7-8, Finn Lectura
RUAS2 ei oppikirjaa

Ruotsi B-kieli
RUB6, RUB7 Precis 6 ja 7,  (normaali/e-kirja) SanomaPro  
RUBS2 Grip chansen abi! e-Oppi Oy

Englanti A-kieli
ENA7-ENA8  Open Road 7 ja 8
ENS2 Grammar Capital Englannin e-kielioppi, e-Oppi Oy

Saksa A-kieli  
SAA7-SAA8, SAAS2 opettajan jakama materiaali
                     Tipp, Saksan kielioppi ja harjoitukset. Otava

Ranska B2-kieli
RAB27-RAB28 Voilà, kirja 6, Otava

Saksa B2-kieli  
SAB27-28 opettajan jakama materiaali
                Tipp, Saksan kielioppi ja harjoitukset. Otava

Venäjä B2-kieli  
VEB26-VEB27 Pora! 3 Venäjää aikuisille, Otava

Espanja B3-kieli
EAB37-EAB38 ¡Dime! 4, Otava

Ranska B3-kieli  
RAB39-RAB310 Voilà, kirja 6, Otava

Saksa B3-kieli  
SAB39-310 opettajan jakama materiaali
                Tipp, Saksan kielioppi ja harjoitukset. Otava

Venäjä B3-kieli  
VEB38-VEB39 Pora! 3 Venäjää aikuisille, Otava

Matematiikka, pitkä
MAOL:n matematiikan, fysiikan ja kemian taulukot
MAA10 Pitkä matematiikka, kurssikirjat 10, (normaali / e-kirja). Sanoma Pro
MAA12-13 Pitkä matematiikka, kurssikirjat 12-13, (normaali / e-kirja). Sanoma Pro
MAS1-MAS4 ei oppikirjaa
MAS5 SIGMA 7, Sanoma Pro

Matematiikka, lyhyt
MAOL:n matematiikan, fysiikan ja kemian taulukot
MAB7-MAB8 SIGMA, kurssikirjat 7-8
MBS1 YO Lyhyt matematiikka, Sanoma Pro
MBS2 ja MBS3 ei oppikirjaa

Fysiikka (myös uudempi painos kelpaa)
FY7 Fysiikka 7, 1.-3. painos 2013, Sanoma Pro
FY8 Fysiikka 8, 1.-4. painos 2012, Sanoma Pro
FYS1 YO Fysiikka, 1.-2. painos 2015, Sanoma Pro

Kemia  
KE3-KE5 Mooli, kirjat 3-5 (normaali/e-kirja), Otava
KES1 Abi kemia + ratkaisuvihko, Otava

Biologia

BI5 Bios 5 Bioteknologia, Sanoma Pro
BIS5 Yo kertauskirja Biologia, Sanoma Pro

Maantiede
GE3 Manner 3, Riskien maailma, Otava

Uskonto, ev.lut.    
UE2 Kirkkohistorian ja kirkkotiedon arkki, Edita
UE3 Theo Oikein väärin Etiikka, Otava
UE4 Uskonnon matkakirja, uskonnot tänään, Kirjapaja
UE5 Uskonnon matkakirja, suomalainen uskonto, Kirjapaja

Uskonto, ortodok.
UO1 Kirkon historia, OKJ
UO2 Etiikka ja dogmatiikka
UO3 Ortodoksinen raamattutieto

Elämänkatsomustieto  
ET1 Dialogi hyvästä yhteiskunnasta, Sanoma Pro
ET2 Dialogi tiedosta ja maailmankuvista, Sanoma pro
ET3 Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä, Sanoma Pro

Filosofia
HUOM! Kirjat ovat uuden OPSin mukaisia!
FI2 FI2, Etiikka (LOPS 2016), Tabletkoulu (e-kirja ja oppimisympäristö)
FI3 FI4 Tieto, tiede ja todellisuus (LOPS 2016), Tabletkoulu (e-kirja ja oppimisympäristö)
FI4 FI4 Yhteiskuntafilosofia (LOPS 2016),Tabletkoulu (e-kirja ja oppimisympäristö)

Historia
HI4 Forum IV Suomen historian käännekohtia, Otava
Forum-kirjat saatavissa myös e-kirjoina.

Yhteiskuntaoppi
YH2 Forum 2 uusi taloustieto, Otava
YH3 Jokaisen oikeustieto. Sanoma pro
Forum-kirjat saatavissa myös e-kirjoina.
YH4 EU-perusteos. Ilmaisen kirjan voi hankkia Eurooppatiedotuksesta.
Forum-kirjat saatavissa myös e-kirjoina.

Psykologia
vPS4 Skeema 4 Motivaatio, tunteet ja taitava ajattelu. Edita, 2013.
vPS5 Skeema 5 Persoonallisuus ja mielenterveys. Edita, 2014.
vPSS2 ja vPSS3 Ei oppikirjaa.

Terveystieto
TE2 Virtaa - Nuoret, terveys ja arkielämä, Atena
TE3 Virtaa - terveys ja tutkimus, Atena(ei pakollinen, mutta suositellaan kirjoittajille)
TES1 Virtaa - Kertauskirja (ei pakollinen, mutta suositellaan kirjoittajille)

Opinto-ohjaus, musiikki ja kuvataide
Ei oppikirjaa.

Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1