Lontoo-rajattu

Oppikirjat lv. 2018-2019

Oppikirjat lv. 2018-2019 (pdf) (74.1 KB)

Äidinkieli ja kirjallisuus
ÄI1 - ÄI9 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro
               Jukola Kielikirja, Sanoma Pro

               Jukola 1: Tekstit ja vuorovaikutus, Sanoma Pro (ÄI1-kurssi)
               Jukola 5: Teksti ja konteksti, Sanoma Pro (ÄI5-kurssi)

ÄI8 - ÄI9 Äly-lisenssi (aly.finlit.fi)

Ruotsi A-kieli  
RUA1-RUA8 Inne, kurssikirjat 1-8, Finn Lectura
RUAS2 ei oppikirjaa

Ruotsi B-kieli
RUB11-RUB17 Precis 1-7. SanomaPro. (normaali / e-kirja)
RUBS1 Abi ruotsi (normaali), Otava
RUS2(BK8) Oppikirja ilm. myöhemmin.

Englanti A-kieli 
ENA1- ENA8 Insights 1-8. Otava (normaali / e-kirja) 
ENS1 Abilities. Otava (vain e-kirja)
ENS2 (BK7) Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin

Saksa A-kieli
SAA1-SAA2 Genau, kirjat 1-2, Sanoma Pro
SAA3  Plan D 6, Sanoma Pro
SAA4  Genau 4, Sanoma Pro
SAA5  Genau 6, Sanoma Pro
SAA6   Oppikirja ilm. myöhemmin
SAA7-SAA8 Genau 7-8
Abivuonna lisäksi: Tipp, Saksan kielioppi ja harjoitukset. Otava

Ranska B2-kieli
RAB21-RAB26 ilm.myöh.
RAB27-RAB28 J’aime 4, Otava

Saksa B2-kieli  
SAB21  Plan D 1-2 Sanoma Pro  (normaali / e-kirja)
SAB22  Plan D 3
SAB23  Plan D 4 (1. vuositaso) Plan D 5 (2. vuositaso)   
SAB24  Plan D 6
SAB25  Plan D 7
SAB26  Plan D 8
SAB27-28 Genau 7-8, Sanoma Pro  
Abivuonna lisäksi: Tipp, Saksan kielioppi ja harjoitukset. Otava
            
Venäjä B2-kieli
VEB21-23  Ponjatno! 1. Finn Lectura
VEB24-25 Ponjatno! 2   Finn Lectura
VEB26-27 Pora 3, Otava

Espanja B3-kieli
EAB31-EAB32 ¡Dime! 1 (uusi painos). Otava
EAB33-EAB34 ¡Dime! 2 (uusi painos). Otava
EAB35-EAB36 ¡Dime! 3, Otava
EAB37-EAB38 ¡Dime! 4, Otava

Ranska B3-kieli  
RAB31-RAB38 ilm.myöh.
RAB39-RAB310 J’aime 4, Otava

Saksa B3-kieli  
SAB31-SAB38  Plan D 1-8. Sanoma Pro (normaali / e-kirja)

Venäjä B3-kieli
VEB31-VEB34 Ponjatno ! 1,  Finn Lectura
VEB35 -VEB37  Ponjatno! 2, Finn Lectura    
VEB38-VEB39 Pora! 3 Venäjää aikuisille, Otava

Matematiikka
MAY1 Kisällioppiminen (ilmainen e-kirja)
MAOL:n matematiikan, fysiikan ja kemian taulukot

Pitkä oppimäärä
MAA2 Kisällioppiminen (ilmainen e-kirja)
MAA3-MAA10 Juuri. Otava  (normaali / e-kirja)
MAA11 ilmoitetaan myöhemmin
MAA12-13 Juuri. Otava  (normaali / e-kirja)
MAS1 ilmoitetaan myöhemmin
MAS2-MAS3 ei oppikirjaa
MAS4 Huippu 6, talousmatematiikka Otava (normaali / e-kirja)
MAS5 ei oppikirjaa

Lyhyt oppimäärä
MAB2-MAB8 Huippu. Otava (normaali / e-kirja)
MBS1 ilmoitetaan myöhemmin
MBS2 ja MBS3 ei oppikirjaa

Fysiikka  

FY1 Fysiikka luonnontieteenä. Sanoma Pro, 2016 (normaali / e-kirja)
FY2 Lämpö. Sanoma Pro, 2016 (normaali / e-kirja)
FY3 Sähkö. Sanoma Pro, 2016 (normaali / e-kirja)
FY4 Voima ja liike. Sanoma Pro, 2017 (normaali / e-kirja)
FY5 Jaksollinen liike ja aallot. Sanoma Pro, 2017 (normaali / e-kirja)
FY6 Sähkömagnetismi. Sanoma Pro, 2017 (normaali / e-kirja)

FY7 Aine ja säteily. Sanoma Pro, 2018 (normaali / e-kirja)

FYS1 Ilmoitetaan myöhemmin

Kemia
KE1 Mooli, Kemiaa kaikkialla,  Otava (normaali/e-kirja)
KE2 Mooli, Ihmisen ja elinympäristön kemiaa,  Otava (normaali/e-kirja)
KE3 Mooli, Reaktiot ja energia,  Otava (normaali/e-kirja)
KE4 Mooli, Materiaalit ja teknologia,  Otava (normaali/e-kirja)
KE5 Mooli, Reaktiot ja tasapaino,  Otava (normaali/e-kirja)
KES1 Ilmoitetaan myöhemmin

Biologia  
BI1  Symbioosi 1.  Elämä ja evoluutio, e-Oppi Oy
BI2  Symbioosi 2, Ekologia ja ympäristö,  e-Oppi Oy
BI3  Bios 3 Solu ja perinnöllisyys, Sanoma Pro
BI4  Bios 4 Ihmisen biologia, Sanoma Pro
BI5  Bios 5 Biologian sovellukset, Sanoma Pro
BIS1 Yo-biologia, Sanoma Pro
Bios -sarjassa saa käyttää myös e-kirjaa, jos opiskelijia niin haluaa

Maantiede 
GE1    Tellus 1. Maailma muutoksessa, e-Oppi Oy
GE2     Manner 2, Otava
GE3    Tellus 3, e-Oppi Oy
GE4     Manner 4, Otava

Uskonto, ev.lut.
UE1 Valo I Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä, Otava
UE2 Valo II Maailmanlaajuinen kristinusko, paperi/digi, Otava
UE3 Valo III Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, paperi/digi, Otava
UE4-6 Valo IV-VI sisältää kurssit
Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)
Uskonnot tieteessä,taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)
Uskonnot ja media (UE6)
Valo-sarjan kirjat saatavissa myös e-kirjoina.

Uskonto, ortodok.
UO3   oppikirja ilmoitetaan myöhemmin

Elämänkatsomustieto  
ET2 Dialogi tiedosta ja maailmankuvista, Sanoma pro  (paperi- tai e-kirja)

Filosofia
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun,Tabletkoulu (e-kirja ja oppimisympäristö)
FI2 Etiikka, Tabletkoulu (e-kirja ja oppimisympäristö)
FI3 Yhteiskuntafilosofia,Tabletkoulu (e-kirja ja oppimisympäristö)
FI4 Tieto, tiede ja todellisuus, Tabletkoulu (e-kirja ja oppimisympäristö)

Historia
HI1 Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa. Otava.
HI2 Forum II Kansainväliset suhteet. Otava
HI3 Forum III Itsenäisen Suomen historia. Otava
HI4 Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. Otava
HI5 Forum V Ruotsin itämaasta Suomeksi
HI6 Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat
Forum-kirjat saatavissa myös e-kirjoina.

Yhteiskuntaoppi
YH1 Forum 1 Suomalainen yhteiskunta. Otava
YH2 Forum 2 Taloustieto. Otava
YH3 Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Otava
YH4 Jokaisen laki. Sanoma pro
Kirjat saatavissa myös e-kirjoina.

Psykologia
PS1 Skeema 1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen. Edita, 2016.
PS2 Skeema 2 Kehittyvä ihminen. Edita, 2016.
PS3 Skeema 3 Tietoa käsittelevä ihminen. Edita, 2016.
PS4 Skeema 4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys. Edita, 2017.
PS5 Skeema 5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen. Edita, 2017.
PSS1, PSS2, PSS3 ja PSS4 Ei oppikirjaa.

Terveystieto
TE1 Syke 1. Edita. Uudistettu kirja (painovuosi 2016 tai uudempi) tai e-kirja
TE2 Syke 2 Edita. Uudistettu kirja (painovuosi 2016 tai uudempi) tai e-kirja
TE3 Syke 3 Edita. Uudistettu kirja (painovuosi 2016 tai uudempi) tai e-kirja
TE2 ja TE3 kursseilla käy myös jonkin muun kirjasarjan kirja. Suosituksena on Syke.
TES1 ja TES2  ei oppikirjaa

Opinto-ohjaus, musiikki ja kuvataide
Ei oppikirjaa.  Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1