Kestävä kehitys osaksi lukioiden opetusta ja toimintaa Resurssiviisaat Granin lukiot -hankkeen avulla

Kauniaisten lukiossa on käynnissä Resurssiviisaat Granin lukiot -hanke, joka on osa
Opetushallituksen ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kehittämishanketta. Kestävän kehityksen hankekoordinaattorina toimii Ida Torvinen, joka aloitti tehtävässä maaliskuun alussa.

Hankekoordinaattori tulee työskentelemään sekä Kauniaisten lukiossa ja Gymnasiet Grankulla samskolassa kestävän kehityksen teemojen parissa, yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Resurssiviisaat Granin lukiot -hankkeen tarkoitus on auttaa ja tukea yhteistyötä sekä lisätä
ilmasto- ja kestävyystietoutta sivistystoiminnassa, ja tärkeänä osana hanketta on opiskelijoiden osallistuminen yhdessä tekemiseen. Tavoitteena on toteuttaa lukioiden toiminnassa kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteita ja toimenpiteitä, vahvistaa koulujen toimenpiteiden yhteyttä kaupungin asettamiin tavoitteisiin, sekä kehittää toimialojen yhteistyötä. Samalla hanketukee kaupungin ilmastotavoitteita kohti hiilineutraalia Grania vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeen aikana tullaan toteuttamaan mm. Case-projekteja yhdessä opiskelijoiden kanssa, sekä erilaisia teemapäiviä. Toiveena on että hankkeen aikana toteutetut kestävän kehityksen toimenpiteet jäävät lukioiden käyttöön myös hankkeen loppumisen jälkeen, ja näin kestävyyskasvatus ja -ajattelu tulisi entistä konkreettisemmin osaksi lukioiden toimintaa ja opiskelijoiden arkea.

Vastaan mielelläni hankkeeseen sekä kestävän kehityksen teemoihin liittyviin kysymyksiin, ja odotan innolla yhteistyötä lukioiden ja opiskelijoiden kanssa!

Ida Torvinen, Hankekoordinaattori
ida.torvinen@kauniaistenlukio.fi
040 6372692