Lukiolaisen bisneslinja

Lukiolaisen bisneslinjalle haetaan peruskoulun päättötodistuksella. Päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvon, lisäksi yhteiskuntaoppi painotettuna kahteen kertaan, perusteella valitaan 25 opiskelijaa. Alin hyväksyttävä keskiarvo on 8,0. Lukiolaisen bisneslinja on Opintopolussa omana hakukohteenaan: Kauniaisten lukio, Lukion bisneslinja.

Kauniaisten lukiossa syksyllä 2019 aloittaneen bisneslinjan tavoitteena on auttaa opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa ja intohimonsa, kehittää yritystoiminta-,  liiketoiminta-,  vuorovaikutus- ja työelämätaitoja, opettaa projektinhallintaa sekä vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Lukiolaisen bisnesopinnot mahdollistavat laajemman käsityksen ja osaamisen kaupan ja talouden osa-alueista, jolloin on helpompi hakeutua näiden alojen korkeakouluopintoihin suoraan lukiosta. 

Bisneskurssit antavat perusymmärryksen taloudesta ja yrittäjämäisestä toimintatavasta, joista on hyötyä monilla aloilla. Lukiolaisen bisneslinjalla ja GraniWorksissa autetaan opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa ja intohimonsa.

Bisnesopintoihin kuuluu  laaja valikoima yrittäjyyteen ja talouteen integroituvia opintojaksoja, mm. tuotesuunnittelua, robotiikkaa, koodausta, markkinointia ja johtamista, kansainvälistä taloutta, kuluttajakäyttäytymistä sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus työskennellä opiskelijayritys GraniWorksissa tai perustaa oma yritys.

Alumneista ja lähiseudun yrittäjistä koottu mentori- ja sparrausverkosto vahvistaa Lukiolaisen bisneslinjan liiketoimintaosaamista. Etsimme myös yrityspartnereita erilaisten yritysyhteistyöprojektien toteuttamiseen.

Linjalla opiskelevat saavat henkilökohtaista ohjausta bisnesideoiden toteuttamiseen. Opiskelijat voivat osallistua yhteistyöhön yritysten, korkeakoulujen ja asiantuntijoiden kanssa. Linjalla opiskelevat ovat etusijalla, kun valitaan opiskelijoita kansainvälisiin projekteihin ja erilaisiin yhteistyöhankkeisiin.