Tutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka neuvovat lukio-opintonsa aloittaneita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja edesauttavat hyvän yhteishengen luomisessa. Tutorit osallistuvat myös koulun markkinointiin ja avustavat vanhempainilloissa.

Lukuvuoden 2023-2024 tutorit:

23A Joel Andersson, Jenna Heino, Tinka Invenius ja Erika Östman
23B Elsi Ilmivalta, Nuutti Kaasinen ja Viivi Karkila
23C Inkeri Pärnänen, Heikki Räsänen ja Aada Tasanen
23D Konsta Liimatainen, Tiia Niemi ja Eerika Nikkola
23E Elisabet Kurn, Anni Lehtiniemi ja Olli Raivio

Tutor-toiminnan ohjaavina opettajina toimivat Ilona Tuomiharju ja Liisa Viirimäki.

tutorit  23-24