Tutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka neuvovat lukio-opintonsa aloittaneita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja edesauttavat hyvän yhteishengen luomisessa. Tutorit osallistuvat myös koulun markkinointiin ja avustavat vanhempainilloissa.

Lv. 2023-2023 tutorit

22A Aarne Ekonen, Siiri Seppänen, Sofia Smorodina, Markus Tikkanen
22B Kasper Helin, Hilma Hursti, Sofia Vahderpää
22C Louna Laiho, Emilia Nikkari, Iiro Viita
22D Elias Donner, Anni Hyvönen, Eeli Paananen
22E Laura Lopperi, Juulia Myllyneva, Elias Volanen

Tutor-toiminnan ohjaavina opettajina toimivat Ilona Tuomiharju ja Liisa Viirimäki.