Kaikille koulumme opiskelijoille vapaasti valittaviin bisnesopintoihin kuuluu  laaja valikoima yrittäjyyskursseja ja talouteen integroituvia kursseja, mm. GraniWorks opiskelijayhteisössä toimimista, robotiikkaa, koodausta, markkinointia ja johtamista, kansainvälistä taloutta, kuluttajakäyttäytymistä sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus työskennellä lukion osuuskuntamuotoisessa yrityksessä GraniWorksissa tai perustaa oma yritys.

1.vuoden opinnot

BO2 Liiketoiminta ja markkinointi, 2 op

2.vuoden opinnot

BO5 Johtajuuden monet kasvot, 2 op

BO13 Yrityskiihdyttämö, 2 op

3.vuoden opinnot

BO7 Kauppakorkeaan – kansantaloustiede, 2 op

BO8 Diplomi-insinööriksi – tuotantotalous, 2 op

BO9 Kestävä liiketoiminta ja ympäristöteknologia, 2 op

Muut kaikille avoimet bisnesopinnot:

BO10 Lukiolaisen sijoittajakoulu, 2 op 

BO11 GraniWorks, 2 op

BO12 Tapahtumatuotanto, 2 op

BO13 Yrityskiihdyttämö, 2 op

BO14 Hackathon, 2 op

BO15 Kansainväliset liiketoimintaympäristöt, 2 op

BO16 Business English, 2 op

BO17 Affärssvenska, 2 op

BO18 Robotiikka ja koodaus, 2 op

BO19 Kuluttajakäyttäytyminen, 2 op

BO20 Talouden ja yhteiskunnan ilmiöitä, 2 op

BO21 Talouden etiikka, 2 op

BO22 Tekoälyn perusteet, 2 op

BO23 Tekoälyn jatkokurssi, 2 op