3. vuoden opiskelijat,   LOPS2016 mukaiset kirjat                      

Äidinkieli ja kirjallisuus 
Painettu kirja / digikirja.
ÄI6 – ÄI9        Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro
ÄI6   Jukola Kielikirja, Sanoma Pro (8., uudistettu painos, 2019)
ÄI6   Jukola 6: Nykykulttuuri ja kertomukset, Sanoma Pro
ÄI8 – ÄI9 Äly Laudatur -lisenssi (aly.finlit.fi) 

Suomi toisena kielenä (S2)  
S206  Kipinä 5 – 6 (LOPS16) — suomea lukioon, Otava (uudistettu painos, 2020)

Ruotsi A-kieli
RUA7     Inne 7
RUA8     Inne 8
RUAS1   Ei oppikirjaa

Ruotsi B-kieli
RUB16,         Precis 6 SanomaPro. (painettu kirja / digikirja)
RUB17         Precis 7. SanomaPro. (painettu kirja / digikirja)
RUBS1         Fokus Abi. Otava (digikirja)

Englanti A-kieli
ENA7 – ENA8  Insights 7-8. Otava (painettu kirja / digikirja)
ENS1             Abilities. Otava (digikirja)
BK16             Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin

Saksa A-kieli
SAA7              Plan D 7-8, Sanoma Pro (painettu kirja / digikirja)
SAA8 ja SAS1     Magazin.de.Abi  Otava (digikirja)

Saksa B2-kieli 
Painettu kirja / digikirja.
SAB27 – SAB28      Plan D 7-8
SAB27 – SAB28      Magazin.de.Abi  Otava (digikirja)

Saksa B3-kieli
Painettu kirja / digikirja.
SAB37 – SAB38      Plan D 4-8. Sanoma Pro
SAB39          Magazin.de.Abi  Otava (digikirja)           

Venäjä B2-kieli
VEB26         Ponjatno! 2, Otava
VEB27 – VEB28      Ponjatno! 3, Otava

Venäjä B3-kieli
VEB37          Ponjatno! 2, Otava  
VEB38 – VEB39      Ponjatno! 3, Otava

Espanja B3-kieli
EAB37 – EAB38     Mi mundo 7-8, Sanoma Pro (digikirja)

Matematiikka, pitkä oppimäärä 
MAA12, MAA13     Juuri. Otava  (painettu kirja / digikirja)
MAS1             Juuri Kertaus
MAS5             ei oppikirjaa
MAS6             ei oppikirjaa

Matematiikka, lyhyt oppimäärä
MAB7 – MAB8     Huippu. Otava (painettu kirja / digikirja)
MBS1            Huippu Kertaus
MBS3             ei oppikirjaa

Fysiikka 
Painettu kirja / digikirja.
FY7             Aine ja säteily. Sanoma Pro
FYS4            Fysiikan matemaattiset menetelmät (ei oppikirjaa)
FYS1             Abinetti (Lukiokustannus, ilmainen sähköinen & printtimateriaali)

Kemia
Painettu kirja / digikirja
KE5            Mooli, Reaktiot ja tasapaino,  Otava
KES1             Ilmoitetaan myöhemmin

Biologia     
BI3            Symbioosi 4: Solu ja perinnöllisyys, E-oppi
BI4            Symbioosi 5: Ihmisen biologia, E-oppi
BI5            Symbioosi 6, julkaistaan lukuvuonna -22-23, E-oppi              

Maantiede
GE2                Tellus 2: Sininen planeetta, E-Oppi Oy
GE3               Tellus 3: Yhteinen maailma, E-Oppi Oy
GE4                Tellus 4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta,E-Oppi Oy

Uskonto, ev.lut
UE3             Verso 3 (LOPS 2021) DIGIKIRJA, Maailman uskontoja, Sanoma Pro
UE 4            Verso 4 (LOPS 2021) DIGIKIRJA, Uskonto Suomessa, Sanoma Pro
                    Verso 5-6 (LOPS 2016) digikirja/painettu kirja, kurssit:
UE5            Uskonnot tieteessä,taiteessa ja populaarikulttuurissa
UE6            Uskonnot ja media

Uskonto, ortodok.
UO2                Verso 2 (LOPS2021) DIGIKIRJA + opettajan jakama materiaali

Elämänkatsomustieto
ET3             Minä ja yhteiskunta (LOPS 2021), Studeo
ET4            Kulttuurit (LOPS 2021), Studeo

Filosofia
Digikirja ja oppimisympäristö
FI3             Yhteiskuntafilosofia,Studeo (LOPS 2021)
FI4             Tieto, tiede ja todellisuus, Studeo (LOPS 2016)

Historia
Painettu kirja / digikirja.
HI1            Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa. Otava.
HI2             Forum II Kansainväliset suhteet. Otava
HI3             Forum III Itsenäisen Suomen historia. Otava
HI4             Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. Otava
HI5             Forum V Ruotsin itämaasta Suomeksi
HI6             Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat

Yhteiskuntaoppi
Painettu kirja / digikirja.
YH1         Forum 1 Suomalainen yhteiskunta. Otava
YH2        Forum 2 Taloustieto. Otava
YH3        Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Otava
YH4        Jokaisen laki. Sanoma Pro

Psykologia
PS4       Skeema 4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys. Edita, 2017.
PS5      Skeema 5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen. Edita, 2017.
PSS1 – PSS3     Ei oppikirjaa.

Terveystieto
Painettu kirja / digikirja.
TE3    Lukion Syke 3, Terveyttä tutkimassa, Edita. Uudistettu kirja (LOPS 2016). Kurssilla käy myös omavalintainen TE3 kirja, kunhan se on LOPS 2016 kriteerit täyttävä.
TES1 ja TES2      ei oppikirjaa
 

Opinto-ohjaus, musiikki ja kuvataide
    Ei oppikirjaa.